Proiectul CRESC

PROIECT CRESC

PROIECT CRESC – Capacitate, Responsabilitate, Eficiență, Sustenabilitate și Calitate prin dezvoltare organizațională

 

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.
Învățăm, construim, creștem împreună!

1. Informații generale:

Denumire Promotor proiect: Federația Filantropia
Denumire Parteneri: Asociația Alternative Sociale, Iași, România și CBNRM Networking, Norvegia
Durata de implementare a proiectului: 24 luni (1 octombrie 2021 – 30 septembrie 2023)

Începând cu data de 1 octombrie 2021, Federația Filantropia în parteneriat cu Asociația Alternative Sociale, Iași, România și CBNRM Networking, Norvegia, implementează proiectul CRESC – Capacitate, Responsabilitate, Eficiență, Sustenabilitate și Calitate prin dezvoltare organizațională (RO2020/ACF_A11_DC_03).

Proiectul își propune dezvoltarea capacității Federației Filantropia și a 5 ONG-uri membre de a deveni sustenabile și de a avea un impact puternic în comunitățile pe care le deservesc.

2. Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Dezvoltarea organizațională a 5 ONG-uri membre ale Federației Filantropia în domeniile guvernanței, managementului, comunicării publice și sustenabilității financiare, pe parcursul a 24 de luni;
 • Dezvoltarea organizațională a Federației Filantropia, privind furnizarea de sprijin direct și pe termen lung ONG-urilor fără experiență, la nivel național.

3. Grupul țintă

Beneficiari direcți:

Proiectul răspunde nevoilor de eficientizare, de creștere a sustenabilității și impactului în comunitate, în acord cu viziunea și misiunea asumate, ale unui nr. de 5 ONG-uri membre ale Federației Filantropia, precum și ale Federației însăși, ca structura de sprijin.

În urma centralizării și analizei datelor, au fost selectate pentru includerea ca grup țintă în prezentul proiect următoarele 5 ONG-uri:

 1. Asociația Creștină de Caritate si Ajutor „Ovidenia Bacău 2005”;
 2. Asociația Filantropia Ortodoxa Huși;
 3. Asociația Centrul Diaconal „Casa Creștină Târgoviște”;
 4. Asociația „Filantropia Porolissum” Sălaj;
 5. Asociația „Filantropia Maramureșeană”.

Motivele selectării acestor ONG-uri sunt:

 • lucrează în zone geografice insuficient deservite;
 • abordează, conform documentelor de guvernanță și acțiunilor derulate, domenii și grupuri țintă insuficient deservite;
 • au conștientizat nevoia de dezvoltarea organizațională, exprimând nevoi precum cele de “vizibilitate”, „eficiența personalului”, „managementul calității în administrarea unui ONG”, „atragerea de voluntari” s.a.;
 • din perspectiva etapelor ciclului de viată al ONG-urilor, 3 se afla în stadiul de dezvoltare (adolescență), fiind înființate în perioada 2000-2010, în timp ce celelalte două au fost înființate în 2018.

Categoria grup țintă însumează 130 de persoane provenind din: 100 persoane implicate în proiect de către cele 5 ONG-uri la nivel local, 18 membri ai Adunării Generale și ai Consiliului Director al Federației Filantropia, 12 reprezentanți ai celor 12 ONG-uri participante la schimbul de experiență.

Beneficiari indirecți:

 • alte 18 ONG-uri membre ale Federației Filantropia;
 • alte min. 10 ONG-uri din țară;
 • în sens larg, sectorul ONG din România.

4. Principalele activități:

 • Management de proiect;
 • Informare și comunicare;
 • Pregătirea procesului de evaluare organizațională a celor 5 ONG-uri din grupul țintă;
 • Evaluarea în profunzime a nevoilor de dezvoltare organizațională ale celor 5 ONG-uri din grupul țintă;
 • Evaluarea în profunzime a nevoilor de dezvoltare organizațională ale Federației Filantropia;
 • Formarea resurselor umane ale celor 5 ONG-uri din grupul țintă în domeniile cheie ale dezvoltării organizaționale;
 • Furnizarea de mentorat și coaching celor 5 ONG-uri din grupul țintă în aria guvernanței organizaționale;
 • Furnizarea de mentorat și coaching celor 5 ONG-uri din grupul țintă în aria managementului organizațional;
 • Furnizarea de mentorat și coaching celor 5 ONG-uri din grupul ținta în aria comunicării publice;
 • Furnizarea de mentorat și coaching celor 5 ONG-uri din grupul ținta în aria sustenabilității financiare;
 • Furnizarea de formare, mentorat și coaching pentru Federația Filantropia în ariile cheie ale dezvoltării organizaționale;
 • Schimb de experiență în domeniul dezvoltării organizaționale.

 5. Rezultatele propuse:

 • 5 grupuri locale de Dezvoltarea organizațională conștientizate cu privire la rolul, modelul MOST și procesul de dezvoltare organizațională;
 • Minim 100 cursanți unici cu cunoștințe și abilitați îmbunătățite;
 • 5 ONG-uri cu proceduri transparente și responsabile de guvernanță organizațională; proceduri eficiente de management; care comunică în mod regulat publicului larg informații privind activitățile și rezultatele obținute; care și-au diversificat sau îmbunătățit cunoștințele și experiența în accesarea a diverse surse de finanțare;
 • Minim 50 salariați sau voluntari angajați în procesul de elaborare și/sau aplicare a Manualului organizației;
 • Minim 18 cursanți cu cunoștințe și abilitați îmbunătățite în Manager de proiect/ Monitorizare și evaluare ca urmare a participării la curs;
 • 18 membri Consiliul Director și Adunarea Generală cu cunoștințe și abilitați îmbunătățite privind bunele practici în domeniul guvernanței, managementului, comunicării/ advocacy, Fundraising și parteneriatelor strategice;
 • 5 ONG-uri din grupul țintă acționează ca resurse pentru alte ONG-uri din România;
 • Minim alte 12 ONG-uri împărtășesc propria experiență în ariile dezvoltării organizaționale;
 • Minim 3 grupuri de discuții tematice înființate și funcționale.

6. Sustenabilitatea proiectului:

Federația Filantropia va dispune, la finalul proiectului, de un program structurat de dezvoltare a capacității, compus din instrument de evaluare, pachet cursuri de formare și metodologii/instrumente de asistență în ariile guvernanței, managementului, comunicării publice și sustenabilității financiare, pe care va continua să le utilizeze pentru sprijinirea ONG-urilor fără experiență, la nivel național, multiplicând, astfel, rezultatele proiectului.

7. Bugetul proiectului:

Suma solicitată ca finanțare nerambursabilă: 238.764,75 Euro
Cofinanțare: 8400 Euro
Costul total al proiectului: 247.164,75 Euro

Proiectul este derulat de Federația Filantropia în parteneriat cu Asociația Alternative Sociale, Iași, România și CBNRM Networking, Norvegia și beneficiază de o finanțare în valoare de 238.764,75 Euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro

proiect-derulat-de